LMHT: Lịch thi đấu chi tiết LCS Mùa Xuân 2019

Thể Thao 247 – Thông tin chi tiết về các cặp đấu và kết quả của giải đấu LMHT thuộc khu vực Bắc Mỹ LCS Mùa Xuân 2019

League of Legends Championship Series (thường được gọi tắt là LCS) là giải đấu LMHT chuyên nghiệp do Riot Games tổ chức dành cho các đội tuyển khu vực Bắc Mỹ. Kể từ năm nay trở đi, sau khi thay đổi EU LCS thành LEC, giải đấu tại khu vực Bắc Mỹ sẽ được gọi là LCS thay vì NA LCS như trước.

League of Legends Championship Series

LC Mùa Xuân 2019 có sự góp mặt của 10 đội tuyển khác nhau, quy tụ những game thủ hàng đầu tới từ khắp nơi trên toàn thế giới.

Danh sách đội tuyển tham dự:

100 Thieves
Cloud9
Clutch Gaming
Counter Logic Gaming
Echo Fox
FlyQuest
Golden Guardians
OpTic Gaming
Team Liquid
Team SoloMid
Đội tuyển 1 Thời gian Đội tuyển 2 Tỷ số
TL 27/01/2019 – 05:00 C9 1 – 0
100 27/01/2019 – 06:00 TSM 0 – 1
CLG 27/01/2019 – 07:00 OPT 0 – 1
FLY 27/01/2019 – 08:00 GGS 1 – 0
CG 27/01/2019 – 09:00 FOX 1 – 0
OPT 28/01/2019 – 03:00 FLY 0 – 1
C9 28/01/2019- 04:00 100 1 – 0
CLG 28/01/2019 – 05:00 TL 0 – 1
CG 28/01/2019 – 06:00 TSM 1 – 0
FOX 28/01/2019 – 07:00 GGS 1 – 0

Tuần 1

Đội tuyển 1 Thời gian Đội tuyển 2 Tỷ số
FOX 03/02/2019 – 05:00 TSM 0 – 1
C9 03/02/2019 – 06:00 GGS 1 – 0
100 03/02/2019 – 07:00 TL 0 – 1
FLY 03/02/2019 – 08:00 CLG 0 – 1
CG 03/02/2019 – 09:00 OPT 0 – 1
GGS 04/02/2019 – 03:00 100 0 – 1
OPT 04/02/2019- 04:00 FOX 0 – 1
TL 04/02/2019 – 05:00 CG 1 – 0
TSM 04/02/2019 – 06:00 FLY 0 – 1
CLG 04/02/2019 – 07:00 C9 1 – 0

Tuần 2

Đội tuyển 1 Thời gian Đội tuyển 2 Tỷ số
100 10/02/2019 – 05:00 CG 1 – 0
FLY 10/02/2019 – 06:00 TL 0 – 1
TSM 10/02/2019 – 07:00 C9 0 – 1
CLG 10/02/2019 – 08:00 FOX 0 – 1
GGS 10/02/2019 – 09:00 OPT 1 – 0
FOX 11/02/2019 – 03:00 FLY 1 – 0
CG 11/02/2019- 04:00 C9 0 – 1
TL 11/02/2019 – 05:00 OPT 1 – 0
GGS 11/02/2019 – 06:00 TSM 1 – 0
100 11/02/2019 – 07:00 CLG 1 – 0

Tuần 3

Đội tuyển 1 Thời gian Đội tuyển 2 Tỷ số
TSM 17/02/2019 – 05:00 OPT
GGS 17/02/2019 – 06:00 TL
C9 17/02/2019 – 07:00 FOX
100 17/02/2019 – 08:00 FLY
CG 17/02/2019 – 09:00 CLG
FOX 18/02/2019 – 03:00 100
CLG 18/02/2019- 04:00 GGS
TL 18/02/2019 – 05:00 TSM
FLY 18/02/2019 – 06:00 CG
OPT 18/02/2019 – 07:00 C9
LMHT: Tổng hợp lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2019

LMHT: Tổng hợp lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2019

LMHT: Lịch thi đấu chi tiết LMS Mùa Xuân 2019

LMHT: Lịch thi đấu chi tiết LMS Mùa Xuân 2019

LMHT: Chi tiết về lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019

LMHT: Chi tiết về lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019

Nên đọc

Tuần 4

Đội tuyển 1 Thời gian Đội tuyển 2 Tỷ số
OPT 24/02/2019 – 05:00 100
TL 24/02/2019 – 06:00 FOX
CG 24/02/2019 – 07:00 GGS
FLY 24/02/2019 – 08:00 C9
TSM 24/02/2019 – 09:00 CLG
GGS 25/02/2019 – 03:00 FOX
OPT 25/02/2019- 04:00 CG
C9 25/02/2019 – 05:00 CLG
FLY 25/02/2019 – 06:00 TSM
TL 25/02/2019 – 07:00 100

Tuần 5

Đội tuyển 1 Thời gian Đội tuyển 2 Tỷ số
TSM 03/03/2019 – 05:00 FOX
GGS 03/03/2019 – 06:00 C9
CLG 03/03/2019 – 07:00 FLY
OPT 03/03/2019 – 08:00 TL
CG 03/03/2019 – 09:00 100
FLY 04/04/2019 – 03:00 OPT
C9 04/04/2019- 04:00 TSM
TL 04/04/2019 – 05:00 CLG
100 04/04/2019 – 06:00 GGS
FOX 04/04/2019 – 07:00 CG

Tuần 6

Đội tuyển 1 Thời gian Đội tuyển 2 Tỷ số
GGS 10/03/2019 – 05:00 CLG
C9 10/03/2019 – 06:00 TL
FOX 10/03/2019 – 07:00 OPT
TSM 10/03/2019 – 08:00 100
CG 10/03/2019 – 09:00 FLY
OPT 11/03/2019 – 03:00 TSM
TL 11/03/2019- 04:00 GGS
FLY 11/03/2019 – 05:00 FOX
100 11/03/2019 – 06:00 C9
CLG 11/03/2019 – 07:00 CG

Tuần 7

Đội tuyển 1 Thời gian Đội tuyển 2 Tỷ số
OPT 17/03/2019 – 05:00 CLG
FLY 17/03/2019 – 06:00 100
TSM 17/03/2019 – 07:00 GGS
CG 17/03/2019 – 08:00 TL
FOX 17/03/2019 – 09:00 C9
GGS 18/03/2019 – 03:00 CG
CLG 18/03/2019- 04:00 TSM
100 18/03/2019 – 05:00 FOX
C9 18/03/2019 – 06:00 OPT
TL 18/03/2019 – 07:00 FLY

Tuần 8

Đội tuyển 1 Thời gian Đội tuyển 2 Tỷ số
C9 24/03/2019 – 05:00 FLY
FOX 24/03/2019 – 06:00 TL
OPT 24/03/2019 – 07:00 GGS
TSM 24/03/2019 – 08:00 CG
CLG 24/03/2019 – 09:00 100
C9 25/03/2019 – 03:00 CG
100 25/03/2019- 04:00 OPT
FOX 25/03/2019 – 05:00 CLG
GGS 25/03/2019 – 06:00 FLY
TSM 25/03/2019 – 07:00 TL

Tuần 9

Được đăng bởi: SBOBET

Add Comment